Jaarstukken 2018

Onderwijs

Beschrijving

De gemeente heeft een regierol in het bestrijden van onderwijsachterstanden, het faciliteren van leerlingenvervoer en het voorzien in onderwijshuisvesting. Het onderwijsbeleid heeft raakvlakken met het integraal jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de jeugd van 0 tot 23 jaar.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.494
Gerealiseerd € 3.384
Afwijking € 109
ga terug