Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Inleiding

De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, zoals wegen, riolering, water, groen- en sportvoorzieningen en gebouwen. In deze paragraaf gaan we in op de beleidskaders voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële vertaling ervan.

ga terug