Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Heuse Service

Heuse Service

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking, verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening goed.
Aan de interne positionering van het merk is in 2018 gewerkt door verdere uitbouw van de Heusdense School. Voorbeelden van deze uitbouw zijn voortzetting van de actualiteitensessies, start van de trainingen gespreksvaardigheden voor de hele organisatie, deelname aan de vitaliteitsweek en deelname aan de meester-in-je-werk-week. Deze activiteiten versterken het gedachtegoed van Dromen. Doen. Heusden. in de organisatie.
Extern hebben we Dromen. Doen. Heusden. in 2018 verder ontwikkeld door (nog meer) te streven naar een faciliterende rol in plaats van een regisserende. Voorbeelden hiervan zijn Cultuur op Koers, Heusden700 en Hart voor Haarsteeg. Afgelopen jaar hebben we hierbij ook gezien dat deze veranderende rol van de gemeente een nog lopende zoektocht is voor alle betrokkenen – gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie én inwoners.

ga terug