Jaarstukken 2018

Sport en cultuur

Belangrijkste kaders

Belangrijkste kaders

Nationale en provinciale wettelijke en beleidskaders

  • Mediawet
  • Erfgoedwet (Monumentenwet)
  • Wet ruimtelijke ordening
  • Wabo (Omgevingswet)
  • Cultuureducatie met Kwaliteit (provincie Noord Brabant)
  • Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingenmilieubeheer
  • Wet Hygiëne en veiligheid zwembaden en badinrichtingen
  • Drank- en Horecawet
  • Warenwet
  • Arbowet

Heusdense beleidskaders