Jaarstukken 2018

Sport en cultuur

Eigen indicatoren

Eigen indicatoren

Monumenten en kunstwerken

2015

2016

2017

2018

Monumenten

382

382

381

381

Kunstwerken in openbare ruimte

52

52

52

52

ga terug